Terms and Conditions

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ/ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Το Ορθόδοξο Εκκλησιαστικό Φιλανθρωπικό Σωματείο «Προσφορά» έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 69ΑΚ και λειτουργεί νόμιμα με έδρα την Αθήνα. Σκοπός του Σωματείου είναι η ιεραποστολική δραστηριότητα και η διάδοση της αποστολικής και της ελληνορθόδοξης πατερικής παραδόσεως μέσω εθελοντικής δραστηριότητας.

Η ιστοσελίδα του σωματείου χρησιμεύσει στην ευρύτερη διάδοση των σκοπών και των παροχών του σωματείου προς τα μέλη και τους φίλους του.

 • Το σωματείο διατηρεί εκ του νόμου συγκεκριμένα βιβλία μελών και γενικών συνελεύσεων καθώς και συνελεύσεων διοικητικού συμβουλίου. Επίσης διατηρεί σχετικά φορολογικά στοιχεία για τις συναλλαγές της με τα μέλη και τους φίλους που επιθυμούν να συνεισφέρουν οικονομικά με την αγορά προϊόντων. Θα πρέπει το σύνολο αυτών των εγγράφων και στοιχείων να βρίσκονται σε ασφαλή χώρο η δε πρόσβαση να επιτρέπεται μόνο σε συγκεκριμένους χρήστες.
 • Επειδή πρόκειται για ελληνορθόδοξο σωματείο, τα μέλη του μπορεί να θεωρηθεί ότι χαρακτηρίζονται ένεκα του θρησκεύματος και συνεπώς ότι τα αρχεία του σωματείου έχουν ειδικά προσωπικά δεδομένα που χρήζουν ιδιαίτερης μεταχείρισης. Προς τούτο απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στις διαβιβάσεις των προσωπικών δεδομένων σε τρίτους, η οποία κατ αρχήν απαγορεύεται εκτός αν προβλέπεται από το νόμο και οπωσδήποτε είναι απαραίτητη η τήρηση των κανόνων ασφαλείας των δεδομένων που βρίσκονται στα αρχεία του σωματείου. Διαβίβαση των δεδομένων πέραν των προσώπων και οργανισμών που προβλέπει ο νόμος απαγορεύεται.
 • Η ιστοσελίδα του σωματείου παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες παροχής προσωπικών τους δεδομένων προς το σωματείο είτε για την λήψη προσφορών είτε για αγορά είτε για απλή εγγραφή. Τα δεδομένα αυτά πρέπει να συλλέγονται και να διατηρούνται μόνο για το διάστημα που προβλέπεται και το οποίο για περίπτωση συναλλαγής θα είναι κατ ανώτατο 5 έτη μετά το τέλος του έτους της συναλλαγής (πχ αγοράς ενός cd) καθώς επίσης για πέντε έτη μετά την αποχώρηση του μέλους από το σωματείο (πλην όσων διετέλεσαν μέλη του ΔΣ οπότε γι αυτούς θα πρέπει να είναι 10 έτη λόγω των τυχόν ευθυνών τους). Στην «Ενημέρωση του Υποκειμένου προβλέπονται περισσότερες δυνατότητες και γι αυτό θα πρέπει να υπάρξει σχετική διαβούλευση του διοικητικού συμβουλίου και κατόπιν αποφάσεως να ορισθεί το χρονικό διάστημα.
 • Μόνο τα κείμενα που ακολουθούν (2 Πολιτική Ιδιωτικότητας Ιστοσελίδας και Ενημέρωση Υποκειμένου) αναρτώνται στην ιστοσελίδα. Αφορούν το μεν ένα τη χρήση της το δε άλλο την ενημέρωση των υποκειμένων. Η ενημέρωση των υποκειμένων έχει ευρύτερη χρήση και για το λόγο αυτό μπορεί και πρέπει, σε κάθε έγγραφο που συντάσσει ή αποστέλλει το σωματείο και το οποίο περιέχει προσωπικά δεδομένα ή απευθύνεται σε μέλη ή τρίτα φυσικά πρόσωπα, να γίνεται παραπομπή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας (site) και μάλιστα στη σχετική ενημέρωση για να υπάρχει με τον τρόπο αυτό επαρκής ενημέρωση των υποκειμένων με την παράγραφο :Ενημέρωση Υποκειμένου σύμφωνα με το ΓΚΠΔ είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του σωματείου https://www.syllogosprosfora.gr
 • Θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη της ιστοσελίδας να ενημερώνεται πριν την παροχή των δεδομένων του στην ιστοσελίδα. Συνεπώς, πριν πατήσει το ΟΚ για την παροχή των δεδομένων του να προκύπτει ότι είχε τη δυνατότητα να κάνει κλικ στην πολιτική ιδιωτικότητας της οποίας το link θα πρέπει να βρίσκεται ακριβώς από πάνω του.
 • Θα πρέπει να ζητείται ΑΦΜ, τηλέφωνο και επάγγελμα μόνο στην περίπτωση της έκδοσης τιμολογίου, συνεπώς να υπάρχει διάκριση με εμφάνιση σε άλλη ιδιαίτερη σελίδα, αν δε τούτο είναι δύσκολο ή απαιτεί επιπλέον κόστος τότε θα είναι προτιμότερο τα επιπλέον στοιχεία αυτά να συλλέγονται τηλεφωνικά. Σε κάθε περίπτωση αν κανένα εκ των δύο δεν είναι εφικτό να σημειωθούν ως προαιρετικά
 • Θα πρέπει να αφαιρεθεί το κουμπί συναινώ και να αντικατασταθεί με το κουμπί ενημερώθηκα για τους όρους και την πολιτική ιδιωτικότητας.

Ακολουθούν τα κείμενα που πρέπει να αναρτηθούν:

1.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Προσωπικά Δεδομένα που Συλλέγουμε

Στο πλαίσιο της περιήγησης σας εις την ιστοσελίδα μας ή της παροχής στοιχείων για εγγραφή σας ή αγοράς ή αίτησης για δωρεάν παροχή συλλογών ή αντικειμένων μέσω της ιστοσελίδας μας, ενδέχεται να συλλέξουμε και επεξεργαστούμε περαιτέρω τα ακόλουθα προσωπικά σας δεδομένα, ανάλογα με τις λειτουργικότητες που χρησιμοποιείτε

 • Στοιχεία ταυτοποίησης, όπως ονοματεπώνυμο username εγγεγραμμένου χρήστη, κωδικό και ημερομηνία εγγραφής, εφόσον συνδεθείτε με το λογαριασμό που διαθέτετε.
 • Στοιχεία επικοινωνίας, όπως διεύθυνση email, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου.
 • Επιπλέον στοιχεία όταν χρησιμοποιείτε το καλάθι, όπως προϊόντα καλαθιού, αριθμός και ημερομηνία παραγγελίας, κατάσταση παράδοσης, ποσό παραγγελίας και μεταφορικών εξόδων, πληροφορίες που αφορούν τυχόν ακύρωση, αλλαγή ή επιστροφή παραγγελίας. Δεν έχουμε πρόσβαση στα στοιχεία της τραπεζικής σας συναλλαγής πέραν όσων χορηγεί η τράπεζα κατά την καταβολή του ποσού αγοράς.
 • Στοιχεία που λαμβάνουμε όταν συμπληρώνεται η φόρμα σχολίων που μας αποστέλλετε ηλεκτρονικά.
 • Πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω εργαλείων όπως τα cookies, τεχνικά ζητήματα σφαλμάτων και ασφάλειας της πλοήγησης και των συναλλαγών, τη διεύθυνση IP, τον τύπο και τον κατασκευαστή της συσκευής σας, τον τύπο του browser, τον τύπο και την έκδοση του λειτουργικού συστήματος ή της εφαρμογής που χρησιμοποιείτε, καθώς και άλλες στατιστικές πληροφορίες γενικά για τους χρήστες μας.

Γιατί τα συλλέγουμε

Tα παραπάνω προσωπικά σας δεδομένα γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας από εμάς αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των παρακάτω σκοπών και σύμφωνα με τις ακόλουθες νόμιμες βάσεις:

Σύμβαση

Εφόσον μας αποστείλετε τα στοιχεία σας και αποκτήσετε την ιδιότητα του μέλους θα λειτουργεί μεταξύ μας συμβατική σχέση μέχρι την αζήμια από μέρους σας καταγγελία της ώστε να παύσουμε πλέον να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για να υποστηρίξουμε την ιδιότητά σας αυτή. Σε κάθε περίπτωση και εφόσον δεν υπάρξει περαιτέρω συναλλαγή, τα στοιχεία σας θα διαγράφονται μετά την πάροδο πέντε ετών από το τέλος τους έτους της τελευταίας συναλλαγής μαζί μας. 

Έννομο Συμφέρον

Εφόσον για τις ανάγκες του σωματείου μας είναι απαραίτητη η επεξεργασία δεδομένων που δεν είναι δυνατόν να γίνει επί οποιασδήποτε άλλης βάσης

Νομική Υποχρέωση

Εφόσον προκύπτει υποχρέωση μας εκ του νόμου, κυρίως για τη λογιστική διεκπεραίωση και παροχή πληροφοριών στις οικονομικές υπηρεσίες του κράτους.

Συγκατάθεση

Εφόσον μας δώσατε προς τούτο τη συγκατάθεσή σας, τούτο κυρίως αφορά και συνεπάγεται η καταχώριση επωνύμων σχολίων στην ιστοσελίδα μας 

Αρκετές από τις υπηρεσίες που παρέχουμε απαιτούν επιπρόσθετα δεδομένα για να λειτουργήσουν. Για παράδειγμα, πρέπει να έχετε λογαριασμό στην ιστοσελίδα της «ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» για να αποθηκεύσετε προϊόντα ή να χρησιμοποιήσετε το «Καλάθι». Τα δεδομένα που επιλέγετε να μοιραστείτε μαζί μας τα συλλέγουμε και τα χρησιμοποιούμε για τη λειτουργία των υπηρεσιών μας.

Στοιχεία λογαριασμού

Δε χρειάζεται να έχετε λογαριασμό για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας, ωστόσο μπορείτε να επιλέξετε να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό προκειμένου να χρησιμοποιήσετε ορισμένες από τις υπηρεσίες μας. Αν επιλέξετε να δημιουργήσετε λογαριασμό στη θέση «εγγραφή» θα σας ζητήσουμε πλήρη στοιχεία διεύθυνσης, το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνο επικοινωνίας το email σας και ένα όνομα χρήστη (username). Θα χρησιμοποιούμε το email σας για να επικοινωνούμε μαζί σας με σκοπό να σας ενημερώνουμε για οποιαδήποτε νέα έκδοση του σωματείου μας.

Εφόσον θελήσετε να αγοράσετε προϊόντα μέσα από το «Καλάθι» και ζητήσετε τιμολόγιο , θα σας ζητηθεί επιπλέον των λοιπών στοιχείων, το Α.Φ.Μ. τη ΔΟΥ και το επάγγελμα. Στο πλαίσιο διεκπεραίωσης της παραγγελίας σας τα στοιχεία αυτά (και πάντως τα απολύτως απαραίτητα) θα κοινοποιηθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες και στο λογιστικό γραφείο του σωματείου και στη μεταφορική εταιρία και μόνο για τον σκοπό αυτό.

Τοποθεσία

Εφόσον έχετε επιτρέψει στο φυλλομετρητή ή στη συσκευή σας να μας γνωστοποιήσει με αυτοματοποιημένο τρόπο την ακριβή τοποθεσία σας (στίγμα), μπορεί αυτή να χρησιμοποιηθεί για στατιστικούς λόγους.

Αποθήκευση προϊόντων και αγορών

Εφόσον το επιλέξετε, μπορείτε να αποθηκεύσετε τα αγαπημένα σας προϊόντα ή τις αγορές σας στο λογαριασμό σας.

Αποθήκευση στοιχείων αποστολής / πληρωμής

Τα στοιχεία αποστολής αποθηκεύονται για χρήση σε μελλοντικές παραγγελίες

Σε ποιους διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα σας συλλέγονται και γίνονται αντικείμενο περαιτέρω επεξεργασίας. Στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών, αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να είναι οι ακόλουθες κατηγορίες συνεργατών μας:

 • Πάροχοι υπηρεσιών δικτύων δεδομένων για τη διασύνδεση των υποδομών μας με το internet.
 • Συνεργαζόμενες εταιρίες courier, στο πλαίσιο παράδοσης της παραγγελίας σας.
 • Λοιπές κατηγορίες συνεργατών (λογιστής, Τράπεζα κ.α.) στους οποίους ενδέχεται να απαιτηθεί κατά περίπτωση η διαβίβαση των δεδομένων στο πλαίσιο της λειτουργίας των Υπηρεσιών μας.
 • Οι αστυνομικές αρχές και οποιαδήποτε άλλη διοικητική, δικαστική ή δημόσια αρχή ή γενικά νομικό ή φυσικό πρόσωπο εφόσον τούτο το προβλέπει ο νόμος ή δικαστική απόφαση.

Πόσον καιρό τα διατηρούμε

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των εγγεγραμμένων χρηστών του για όσο χρόνο αυτοί διατηρούν το λογαριασμό τους. Τα προσωπικά δεδομένα των μη εγγεγραμμένων χρηστών που προκύπτουν από τη διάδρασή τους με τις Υπηρεσίες μας, διατηρούνται για μια περίοδο το πολύ πέντε (5) ετών μετά από το τέλος του έτους της τελευταίας συναλλαγής.

Μετά το πέρας της περιόδου διατήρησης ή εάν κάποιος χρήστης ζητήσει τη διαγραφή του λογαριασμού ή των στοιχείων του νωρίτερα και δεν εκκρεμεί κάποια δικαστική ή άλλη αμφισβήτηση ή έννομο συμφέρον που να απορρέει από τη χρήση των Υπηρεσιών μας, τα δεδομένα του διαγράφονται.

Χρήση Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία με κείμενο που αποθηκεύονται στη μονάδα σκληρού δίσκου του υπολογιστή ή της έξυπνης συσκευής σας μέχρι την ημερομηνία λήξης της ισχύος τους που έχει οριστεί στο αρχείο cookie. Ενεργοποιούνται (αποστέλλοντας ειδοποίηση στον διακομιστή ιστού του ιστοτόπου) κάθε φορά που η ιστοσελίδα ανοίγει σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στη συσκευή.

Οι ιστότοποι χρησιμοποιούν cookies για την καταγραφή πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου (σελίδες που επισκέπτονται, χρόνο που αφιερώνεται στις σελίδες, πληροφορίες περιήγησης, αποσυνδέσεις κ.λπ.) και προσωπικές ρυθμίσεις - αλλά αυτά τα δεδομένα δεν μπορούν να συσχετιστούν με την ταυτότητα του επισκέπτη. Τα cookies επιτρέπουν στους διαχειριστές των ιστοτόπων να διατηρούν φιλικούς προς το χρήστη ιστότοπους και να βελτιώνουν την εμπειρία των χρηστών που προσφέρουν στους ιστοτόπους τους στους επισκέπτες τους.

Ποια cookies χρησιμοποιούμε:

"μόνιμα cookies" τα οποία παραμένουν κατά τη διάρκεια πολλών επισκέψεων στην ιστοσελίδα και αποθηκεύονται στον σκληρό σας δίσκο. Παραμένουν αποθηκευμένα στον υπολογιστή ή στην έξυπνη συσκευή, αφού κλείσει ο ιστότοπος. Τα cookies αυτού του είδους χρησιμοποιούνται για να επιτρέπουν στον ιστότοπο να εντοπίζει επισκέπτες που επιστρέφουν. Τα μόνιμα cookies εντοπίζουν τους επισκέπτες που επιστρέφουν συνδέοντας το αναγνωριστικό της πλευράς του διακομιστή με τον χρήστη και ως εκ τούτου αποτελούν ουσιαστικό μέρος της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας μας για την επαλήθευση της ταυτότητας σας. Τα μόνιμα cookies δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τη μοναδική ταυτοποίηση των χρηστών, συνδέοντάς τα με το σωστό στοιχείο στη βάση δεδομένων που είναι αποθηκευμένο στον εξυπηρετητή ιστού της ιστοσελίδας. Ο εγγενής κίνδυνος χρήσης μόνιμων cookies είναι ότι μπορούν να εντοπίσουν μόνο τον περιηγητή ιστού και όχι τον ίδιο τον χρήστη. Αν ένας χρήστης χρησιμοποιεί ένα σημείο δημόσιας πρόσβασης - όπως ένας υπολογιστής σε ένα Internet café ή μια δημόσια βιβλιοθήκη - για να συνδεθεί με εμάς και δεν καταφέρει ή δεν αποσυνδεθεί στο τέλος της συνεδρίας του, ένα άλλο άτομο μπορεί να έχει μη αυθεντική πρόσβαση και να αναγνωρίζεται ψευδώς από το σύστημά μας ως ο αρχικός χρήστης

"Cookies περιόδου λειτουργίας". Αυτά διαγράφονται αυτόματα έπειτα από κάθε επίσκεψη. Αποθηκεύονται προσωρινά μόνο στον υπολογιστή ή στην έξυπνη συσκευή ενώ ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο. Αυτά τα cookies επιτρέπουν στο σύστημα να "θυμάται" ορισμένες πληροφορίες, οπότε ο επισκέπτης δεν θα πρέπει να τους παρέχει κάθε φορά που επισκέπτεται τον ιστότοπο. Η αποθήκευση των «cookies περιόδου λειτουργίας» περιορίζεται στη διάρκεια χρήσης του ιστότοπου.

«Cookies συνόδου»: Αυτά τοποθετούνται ώστε με τη χρήση τους να αποτρέπεται η απώλεια δεδομένων (π.χ. όταν συμπληρώνετε μια μακρύτερη φόρμα). Στο τέλος κάθε χρήσης της ιστοσελίδας - κάθε συνεδρία - καθώς και όταν κλείνει το πρόγραμμα περιήγησης, τα cookies αυτού του τύπου διαγράφονται αυτόματα. 

«Τα cookie τρίτου μέρους» δημιουργούνται από άλλους ιστοχώρους ή κοινωνικά δίκτυα. Αυτοί οι ιστοχώροι διαθέτουν κάποιο περιεχόμενο, όπως διαφημίσεις ή εικόνες, το οποίο μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα που επισκέπτεστε.

Μπορείτε να διαγράψετε ή να απορρίψετε τα cookies.

Καθώς κάθε πρόγραμμα περιήγησης είναι διαφορετικό, μπορείτε να ορίσετε μη αυτόματα τις προτιμήσεις cookie στην ενότητα "Ρυθμίσεις" του προγράμματος περιήγησής σας. Εάν δεν θέλετε να επιτρέψετε τη χρήση cookies του ιστότοπού μας στη συσκευή σας, μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας έτσι ώστε να ενημερώνονται τα cookies που αποστέλλονται στη συσκευή σας ή απλώς να απορρίπτετε όλα ή ορισμένα cookies, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Λάβετε υπόψη ότι αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies μπορεί να περιορίζετε τη λειτουργία του ιστότοπου

Τα Δικαιώματά σας

Μπορείτε να ελέγξετε, να διορθώσετε ή/και να διαγράψετε τα δεδομένα σας ανά πάσα στιγμή, εάν είστε εγγεγραμμένος χρήστης. Μπορείτε να ζητήσετε διαγραφή του λογαριασμού σας

Γενικότερα, σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων έχετε και μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα, μετά από εξακρίβωση της ταυτότητάς σας:

 • το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα δηλαδή αφενός να ενημερωθείτε για το κατά πόσον τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία από εμάς και αφετέρου να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία,
 • το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων ή τη συμπλήρωση αυτών (πχ διόρθωση ταχυδρομικής διεύθυνσης),

καθώς και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας:

 • το δικαίωμα διαγραφής,
 • το δικαίωμα φορητότητας,
 • το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας,
 • το δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεση που μας έχετε δώσει, χωρίς η ανάκληση αυτή να θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιήθηκε πριν την ανάκληση αυτή.

Σε περίπτωση άσκησης των δικαιωμάτων διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού των δεδομένων σας, τα αιτήματα αυτά θα διαβιβάζονται και στους τρίτους αποδέκτες στους οποίους τα δεδομένα αυτά τυχόν γνωστοποιήθηκαν από εμάς, στο πλαίσιο παροχής των Υπηρεσιών.

Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας γίνεται με υποβολή σχετικού έγγραφου αιτήματός σας προς εμάς, στο οποίο αναλαμβάνουμε να απαντήσουμε εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την παραλαβή του.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Για οποιοδήποτε απορία, διευκρίνιση ή αίτημά σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας:

Μέσω επιστολής στη διεύθυνση του Ορθόδοξου Εκκλησιαστικού Φιλανθρωπικού Σωματείου «Προσφορά» Τ.Θ. 64008 Τ.Κ. 15701 Αττική

Μέσω e-mail στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δικαίωμα Καταγγελίας

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν ικανοποιήσαμε επαρκώς το αίτημά σας και θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Ιστοσελίδα: www.dpa.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 Αθήνα Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600 Fax: +30 210 6475628 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση αμέσως παρακάτω:

2.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η «Ενημέρωση Υποκειμένου αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Προϋπόθεση, βεβαίως, για την χρησιμότητά της είναι η συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων. Επομένως, αν απλώς περιηγείστε στην ιστοσελίδα μας χωρίς, όμως, να έχετε οποιαδήποτε διαδικτυακή ή άλλη συναλλαγή μαζί μας, τότε το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι η πολιτική των cookies που αναφέρεται στο σχετικό χωρίο της ενημέρωσης της ιστοσελίδας .

Η Πολιτική Ιδιωτικότητας είναι ένα κείμενο συνοπτικής ενημέρωσής σας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Κατά την άσκηση της σωματειακής- φιλανθρωπικής μας δραστηριότητας και λειτουργίας του σωματείου μας συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από τα μέλη, τους συνεργάτες, προμηθευτές, εργαζομένους, επισκέπτες και λήπτες των προσφορών και προϊόντων μας προκειμένου αφενός να είμαστε σε θέση να παρέχουμε τις φιλανθρωπικές υπηρεσίες μας και αφετέρου να εκτελούμε τις εκ των συμβάσεων και του νόμου υποχρεώσεις μας.

Στόχος μας είναι να επεξεργαζόμαστε όσο το δυνατόν λιγότερα προσωπικά δεδομένα και για όσο το δυνατόν μικρότερο διάστημα. Εφαρμόζουμε πολιτικές που απαιτούν την ελάχιστη δυνατή χρήση προσωπικών δεδομένων και διαμορφώνουμε περιβάλλον ασφαλείας για την επεξεργασία τους. Η Πολιτική Ιδιωτικότητας αναφέρει τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα, τη νόμιμη βάση της επεξεργασίας, τους τυχόν αποδέκτες των δεδομένων και το χρόνο διακράτησής τους. Επίσης, κάνει εκτενή αναφορά στα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα και σας δίδει πλήρη στοιχεία των υπευθύνων προκειμένου να μπορέσετε να τα ασκήσετε.

Η διάρθρωση της Πολιτικής Ιδιωτικότητας ακολουθεί τις επιταγές του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και του ν 4624/2019, είναι όμως προσαρμοσμένη σε φιλικό για το χρήστη περιβάλλον (υπερσυνδέσεις περιεχομένων), ούτως ώστε να μπορεί να εντοπίζει με ευκολία την περιοχή του ενδιαφέροντος του.

Το Σωματείο ΠΡΟΣΦΟΡΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να επικαιροποιήσει την παρούσα πολιτική, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο με βάση τις εξελίξεις στην εθνική ή ευρωπαϊκή νομοθεσία.

 

 • ΕΝΟΤΗΤΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Α. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (Controller)

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αποφασίζει για τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. Είναι το πρόσωπο που φέρει την ευθύνη για κάθε επεξεργασία και έχει την υποχρέωση να απαντά σε κάθε σας αίτημα σχετικά με αυτά.

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το σωματείο μας του οποίου  η πλήρης επωνυμία είναι Ορθόδοξο Εκκλησιαστικό Φιλανθρωπικό Σωματείο «Προσφορά» Τ.Θ. 64008 Τ.Κ. 15701 Αττική email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

B. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να είμαστε σε θέση να παρέχουμε το σύνολο των υπηρεσιών μας και να επιτυγχάνουμε τους φιλανθρωπικούς και λοιπούς σωματειακούς μας στόχους ενεργώντας σε ασφαλές περιβάλλον για την ιδιωτικότητα των υποκειμένων.

Για την διευκόλυνση της ενημέρωσής σας αναφέρονται ακολούθως οι σκοποί και οι κατηγορίες  επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. Για κάθε σκοπό γίνεται αντίστοιχη ανάλυση των απαιτήσεων του ΓΚΠΔ.

 

Ενότητα 1

1.        Προσωπικά δεδομένα προμηθευτών

Το Σωματείο μας συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των προμηθευτών της, ειδικότερα των φυσικών προσώπων ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, των νόμιμων εκπροσώπων ή των αντιπροσώπων αυτών και συγκεκριμένα ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ, διεύθυνση, περιοχή, Τ.Κ., τηλέφωνα επικοινωνίας.

Σκοπός επεξεργασίας

Το Σωματείο συλλέγει τα ανωτέρω δεδομένα από τα ίδια τα υποκείμενα ή από τις εταιρείες τους, στο πλαίσιο των μεταξύ αυτών και των εργαζομένων τους συμβάσεων εργασίας ή ανεξαρτήτων υπηρεσιών κ.α., και τα επεξεργάζεται με σκοπό την κατάρτιση και λειτουργία των συμβάσεων  μεταξύ του σωματείου μας και των φυσικών ή νομικών προσώπων που τις συναπαρτίζουν, την τιμολόγηση, την διεκπεραίωση λοιπών συμβατικών και εκ του νόμου υποχρεώσεων.

Νομιμότητα επεξεργασίας

Η συλλογή και επεξεργασία των ως άνω αναφερόμενων προσωπικών δεδομένων έχει ως νομική βάση της την εκτέλεση σύμβασης, στην οποία το υποκείμενο (ή την επιχείρηση εις την οποία το υποκείμενο εργάζεται) είναι συμβαλλόμενο μέρος.

Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων

Τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε άλλες χώρες της Ε.Ε ή προς τρίτες χώρες. Ωστόσο, τα δεδομένα ενδέχεται να διαβιβάζονται από το σωματείο μας σε τρίτους όπως υπηρεσίες του Δημοσίου, συνεργάτες ή συμβαλλομένους στο πλαίσιο των συμβατικών και νομικών μας υποχρεώσεων.

Περίοδος διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Τα δεδομένα του αρχείου των προμηθευτών τηρούνται σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών της επεξεργασίας, το οποίο στην παρούσα περίπτωση είναι πέντε έτη μετά τη λήξη της σχετικής συμβάσεως άλλως  μέχρι την παραγραφή των αξιώσεων.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας που αναφέρονται στην Ενότητα 2, σχετικά με τα δεδομένα που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια των παραπάνω δραστηριοτήτων ή εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, ενημερώστε μας στέλνοντας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση του υπευθύνου επεξεργασίας.

2.      Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τα μέλη, τους φίλους και τους συνεργάτες του σωματείου μας κατά την επικοινωνία μαζί τους.

Το σωματείο μας συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των μελών και των συνεργατών της κατά την επικοινωνία τους μαζί τους στο πλαίσιο των συνδιαλλαγών και διαπραγματεύσεων για την διεκπεραίωση των συμβατικών και λοιπών υποχρεώσεων και κατά την επίσκεψη της ιστοσελίδας μας . Συγκεκριμένα, τα δεδομένα τα οποία μπορεί κατά περίπτωση να συλλέγονται είναι: ονοματεπώνυμο διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, όνομα, επώνυμο, εταιρεία, ιδιότητα, οδός, Τ.Κ., πόλη, αριθμοί τηλεφώνου, fax, email. ΑΦΜ τρόπος πληρωμής, προϊόν αγοράς, στοιχεία πληρωμής, εξέλιξη και διάρκεια συνδιαλλαγής, αποτέλεσμα, αναφορές προόδου. Τα δεδομένα συλλέγονται από τα ίδια τα  Υποκείμενα.

Σκοπός επεξεργασίας

Σκοπός της επεξεργασίας είναι η  κατάρτιση και η πρόοδος των εν γένει συμβάσεων με τα υποκείμενα

Νομιμότητα επεξεργασίας

Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η σύναψη και εκτέλεση της κάθε συμβάσεως και περαιτέρω ο νόμος και το έννομο συμφέρον. Το σωματείο επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων προκειμένου να επιτύχει την εκτέλεση των συμβάσεων και ολοκλήρωσης του έργου του. Το σωματείο στο πλαίσιο των εννόμων συμφερόντων του και της τήρησης του νόμου οφείλει περαιτέρω να ελέγχει τη νομιμότητα των συνδιαλλαγών, την  ασφάλεια των συστημάτων και τη λειτουργικότητα και αξιολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών

Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων

Τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε άλλες χώρες της Ε.Ε ή προς τρίτες χώρες. Ωστόσο, τα δεδομένα ενδέχεται να διαβιβάζονται σε τρίτους, όπως δικαστικές και λοιπές αρχές εφόσον τούτο προβλέπεται εκ του νόμου.

Περίοδος διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Τα δεδομένα του αρχείου επικοινωνίας τηρούνται σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων για πέντε έτη από το τέλος του έτους που ελήφθησαν ή από την τελευταία συναλλαγή ή από της αποχωρήσεως τους από το σωματείο. Επίσης για τα μέλη της διοικήσεως του σωματείου για δέκα  έτη από το τέλος του έτους της τελευταίας τους θητείας στο ΔΣ.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας που αναφέρονται στην Ενότητα 2, σχετικά με τα δεδομένα που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια των παραπάνω δραστηριοτήτων ή εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, ενημερώστε μας στέλνοντας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση του υπευθύνου επεξεργασίας.

3.      Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τα υποκείμενα στο πλαίσιο ικανοποίησης των αιτημάτων τους

Το Υποκείμενο προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματα του εκ του Γ.Κ.Π.Δ. και άλλων εθνικών νόμων αποστέλλει προφορικά ή γραπτά αιτήματα προς το σωματείο. Για να ικανοποιηθούν τα αιτήματά του το Υποκείμενο γνωστοποιεί προς το σωματείο προσωπικά δεδομένα ταυτοποίησης (ενδεικτικά: Όνομα Επώνυμο Πατρώνυμο αριθμό ταυτότητας διεύθυνση κ.α. αναλόγως της περιπτώσεως) προκειμένου να επιβεβαιωθεί από το σωματείο ότι το αίτημα γίνεται από το  ίδιο το υποκείμενο. Στη συνέχεια το σωματείο επεξεργάζεται τα στοιχεία του προκειμένου να του αποστείλει την σχετική απάντηση. Επιπλέον, το σωματείο, στο πλαίσιο της εκτέλεσης της επεξεργασίας, προκειμένου να συμμορφωθεί με τις συμβατικές και νομικές του υποχρεώσεις έναντι των Υπευθύνων Επεξεργασίας ικανοποιεί τα αιτήματα των Υποκειμένων των δεδομένων προβαίνοντας σε επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων μόνο βάσει συγκεκριμένων οδηγιών και για λογαριασμό του εκάστοτε Υπεύθυνου Επεξεργασίας.

Σκοπός επεξεργασίας

Το σωματείο προβαίνει σε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων  προκειμένου να συμμορφωθεί με τις νομικές της υποχρεώσεις ικανοποίησης των αιτημάτων  των Υποκειμένων των δεδομένων σε συμμόρφωση με τον Γ.Κ.Π.Δ. 679/2016.

Νομιμότητα επεξεργασίας

Η συλλογή και επεξεργασία των ως άνω αναφερόμενων προσωπικών δεδομένων βασίζεται στο νόμο.

Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων

Τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε άλλες χώρες της Ε.Ε ή προς τρίτες χώρες. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων μπορεί να είναι οι δικαστικές και οι ανεξάρτητες αρχές και υπηρεσίες εφόσον τούτο προβλέπεται στο νόμο.

Περίοδος διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Το σωματείο οφείλει να διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για πέντε έτη από την ημερομηνία υποβολής των αιτημάτων και έπειτα προβαίνει σε διαγραφή τους.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας που αναφέρονται στην Ενότητα 2, σχετικά με τα δεδομένα που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια των παραπάνω δραστηριοτήτων ή εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, ενημερώστε μας στέλνοντας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση του υπευθύνου επεξεργασίας.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

Δικαιώματα Υποκειμένων Δεδομένων

Στην παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας μπορείτε να γνωρίσετε τα δικαιώματα που έχετε έναντι ημών, ως υπευθύνου επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Έχουμε λάβει μέτρα προκειμένου να είμαστε σε θέση να απαντήσουμε σε κάθε ερώτησή σας σε σύντομο χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα από την παραλαβή του αιτήματός σας και χωρίς την οποιαδήποτε χρέωση για την υπηρεσία αυτή. Σε περίπλοκες περιπτώσεις μπορεί να απαιτηθεί περισσότερος χρόνος για την απάντησή μας. Στην περίπτωση αυτή θα σας ενημερώσουμε σχετικά για τους λόγους της καθυστέρησης και για τον προβλεπόμενο χρόνο αυτής που δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τους τρεις μήνες.

Θα σας απαντήσουμε ηλεκτρονικά ή με άλλο μέσο όπως εσείς ζητήσατε. Διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώσουμε διοικητικά έξοδα για την διεκπεραίωση ενός αιτήματος που επαναλαμβάνεται αδικαιολόγητα ή σε περίπτωση προδήλως αβάσιμης ή υπερβολικής αίτησης.

Σημειώστε ότι θα πρέπει να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας για να είμαστε σε θέση να απαντήσουμε στο αίτημά σας.

Εάν πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να ενεργήσουμε με βάση το αίτημά σας, θα σας ενημερώσουμε για τον λόγο της απόφασής μας αυτής καθώς και για τις επιλογές σας για ένδικα μέσα.

Αν πιστεύετε ότι το σωματείο μας επεξεργάστηκε παράτυπα τα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση του υπευθύνου προστασίας για να επανορθώσουμε και με αυτό τον τρόπο να βελτιώσουμε την υπηρεσία μας και προς όλους τους επισκέπτες. Μπορείτε να μας στείλετε μια επίσημη καταγγελία μέσω ηλεκτρονικού ή παραδοσιακού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που αναφέρεται ανωτέρω.

1.        Δικαίωμα λήψης διαφανών πληροφοριών

Θα σας προσφέρουμε όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται από τον Γ.Κ.Π.Δ. σε σύντομη, διαφανή, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή, χρησιμοποιώντας σαφή και απλή γλώσσα, ιδιαίτερα για κάθε πληροφορία. Θα παρέχουμε τις πληροφορίες προς εσάς γραπτώς ή με ηλεκτρονικά μέσα.

2.      Δικαίωμα πρόσβασης στα δικά σας δεδομένα

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε από εμάς την επιβεβαίωση κατά πόσον ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και, αν ναι, να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) τον σκοπό της επεξεργασίας,

β) τις σχετικές κατηγορίες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

γ) τους αποδέκτες στους οποίους έχουμε αποκαλύψει ή διαβιβάσει ή θα αποκαλύψουμε τα προσωπικά δεδομένα, ιδίως τους αποδέκτες σε χώρες εκτός της ΕΕ αν τυχόν υπάρχει τέτοια περίπτωση.

δ) την περίοδο για την οποία αποθηκεύονται τα προσωπικά δεδομένα ή τα κριτήρια που καθορίζουν το διάστημα αυτό,

ε) την ύπαρξη του δικαιώματός σας να μας ζητήσετε να διορθώσουμε ή να διαγράψουμε προσωπικά δεδομένα ή να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία,

στ) το δικαίωμά σας να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή,

ζ) όταν τα προσωπικά σας δεδομένα δεν συλλέγονται απευθείας από εσάς, να σας δώσουμε κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την πηγή τους,

η) εάν έχει τυχόν υπάρξει αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, να σας δώσουμε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική, που ακολουθείται καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες αυτής της επεξεργασίας για εσάς (μπορούμε να το αφαιρέσουμε).

3.      Δικαίωμα αποκατάστασης ανακριβών δεδομένων

Εάν επεξεργαζόμαστε εσφαλμένα ή ελλιπή προσωπικά δεδομένα έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση διόρθωσή τους.

4.      Δικαίωμα διαγραφής ("Δικαίωμα στη λήθη»)

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που σας αφορούν και να ανταποκριθούμε στο αίτημα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, όταν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους:

α) Τα δεδομένα σας δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους είχαν αρχικά υποβληθεί σε επεξεργασία,

β) Ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας και δεν έχουμε άλλη νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας,

γ) Δηλώνετε την αντίθεση σας με την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 Γ.Κ.Π.Δ. (ως κατωτέρω) και δεν υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι για την εξακολούθηση της επεξεργασίας,

δ) Τα δεδομένα έχουν επεξεργαστεί παράνομα,

ε) Τα δεδομένα πρέπει να διαγραφούν σύμφωνα με το νόμο,

Λάβετε υπόψη ότι δεν μπορούμε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στο βαθμό που απαιτείται η επεξεργασία τους:

α) για την τήρηση νομικής υποχρέωσης που απαιτεί επεξεργασία,

β) για λόγους δημοσίου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας,

γ) για σκοπούς αρχειοθέτησης για λόγους γενικού συμφέροντος, επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς, εφόσον η αίτηση είναι πιθανόν να καταστήσει αδύνατη ή να βλάψει σοβαρά την επίτευξη των στόχων αυτής της επεξεργασίας ή

δ) για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

              5.  Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης

Όπου έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για οποιαδήποτε επεξεργασία, έχετε το δικαίωμα να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να το κάνετε αυτό στέλνοντας ένα αίτημα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας γνωστοποιείται με την παρούσα.

Λάβετε υπόψη ότι η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θα επηρεάσει την επεξεργασία που έχουμε ήδη κάνει.

6. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:

 • αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων
 • δεν έχουμε πλέον νόμιμη βάση επεξεργασίας, αλλά αντιτάσσεστε στη διαγραφή των δεδομένων και ζητάτε να περιορίσουμε τη χρήση τους
 • δεν χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα για τον αρχικό σκοπό, αλλά εσείς τα χρειάζεστε για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων
 • αντιτίθεσθε στην επεξεργασία των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 21 του Γ.Κ.Π.Δ. (ιδέ κατωτέρω) και ζητάτε τον περιορισμό μέχρι την επαλήθευση του λόγου εναντίωσης

Όπου η επεξεργασία περιορίζεται βάσει των ανωτέρω, εκτός από τη συνέχιση της αποθήκευσης των δεδομένων, θα τα επεξεργαστούμε μόνο με τη συγκατάθεσή σας ή: α) για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών απαιτήσεων, β) για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου προσώπου, ή γ) για λόγους σημαντικού δημοσίου συμφέροντος της ΕΕ ή ενός κράτους μέλους.

Όπου περιορίζουμε την επεξεργασία, θα σας ενημερώσουμε προτού άρουμε τον περιορισμό.

7. Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

Αν και είναι δυσεφάρμοστο στην παρούσα συλλογή προσωπικών δεδομένων λόγω της ελλείψεως μορφοτύπου και ειδικοτέρων πληροφοριών, έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, και τα οποία έχετε παράσχει σ’ εμάς, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από εμάς, όταν: η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεσή σας ή σε σύμβαση και η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα και μόνο εφόσον τούτο είναι τεχνικά εφικτό. Το εν λόγω δικαίωμα δεν ισχύει για την επεξεργασία που είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον και δεν μπορεί να επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων.

8. Δικαίωμα εναντίωσης

Έχετε δικαίωμα να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, η οποία βασίζεται είτε στο έννομο συμφέρον κατ άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) Γ.Κ.Π.Δ. είτε είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον κατ άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε) Γ.Κ.Π.Δ. Δεν θα υποβάλλουμε στη συνέχεια τα δεδομένα σε επεξεργασία, εκτός εάν μπορούμε να καταδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

9.. Δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή

Σε κάθε περίπτωση και για κάθε αίτημά σας έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε την συνδρομή της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων όπου και μπορείτε να κάνετε αναφορά ή καταγγελία. Η διεύθυνση της Αρχής είναι Κηφισίας 1-3 ΑΘΗΝΑ, η ιστοσελίδα της www.dpa.gr και το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 210 6475000 και φαξ 210 6475628

Περαιτέρω πληροφορίες και ενημέρωση για τη λειτουργία της ιστοσελίδας μπορείτε να βρείτε στην ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ